AIA Florida

Home | Log-In | Search | Contact Us

Facebook Twitter Instagram YouTube LinkedIn

A Chapter of the American Institute of Architects

Looking for an architect? Are you an architect? Are you a student?

 
Upcoming Events   Contract Documents
 
Florida People's Choice   2024 Convention & Trade Show
 

Members Elevated to Fellowship

2024

Gary Hoyt, FAIA - AIA Florida Gulf Coast

2023

Jason Chandler, FAIA - AIA Miami

Neil Hall, FAIA - AIA Miami

2022

Ricardo Alvarez-Diaz, FAIA - AIA Puerto Rico

Paul Macheske, FAIA - AIA Orlando

Ignacio Reyes, FAIA - AIA Palm Beach

2021

Rocco Ceo, FAIA - AIA Miami

Michael Halflants, FAIA - AIA Tampa Bay

Jeffrey Huber, FAIA - AIA Fort Lauderdale

Yann Weymouth, FAIA - AIA Tampa Bay

2020

Joseph G. Farrell, FAIA - AIA Florida Gulf Coast

Jaime Sobrino, FAIA - AIA Miami

Jose Javier Toro, FAIA - AIA Puerto Rico

Bradley Touchstone, FAIA - AIA Florida Northwest

2019

Martin A. Gold, FAIA - AIA Gainesville

Francisco J. Rodriguez-Suarez, FAIA - AIA Puerto Rico

Robert E. Yohe, FAIA - AIA Orlando

2018

Nathan Butler, FAIA - AIA Orlando

Greg Burke, FAIA - AIA Treasure Coast

Jacquelyn Hale, FAIA - AIA Orlando

Joyce Owens, FAIA - AIA Florida Southwest

J.R. Coleman David Pagan, FAIA - AIA Puerto Rico

Clemens Bruns Schaub, FAIA - AIA Treasure Coast

2017

Deb Lupton, FAIA - AIA Orlando

2016

William Edward Dugger, III, FAIA - AIA Treasure Coast

Daniel L. Kirby, FAIA - AIA Orlando

Kevin Ratigan, FAIA - AIA Orlando

Max Wilson Strang, FAIA - AIA Miami

2015

Randy Ivan Atlas, FAIA - AIA Miami

John R. Forbes, FAIA - AIA Miami

William J. Hercules, FAIA - AIA Orlando

Chad Oppenheim, FAIA - AIA Miami

Natividad Soto, FAIA - AIA Miami

2014

Richard S. Bacon, FAIA - AIA Tampa Bay

Charles W. Cole, FAIA - AIA Orlando

2013

Martin Diaz-Yabor, FAIA - AIA Miami

 

©2024 AIA Florida.   Contact Us · Privacy Policy